FDPAFundacja na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Kim jesteśmy?

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Przeczytaj więcej informacji

Nasze publikacje

Polska Wieś 2018

Polska Wieś 2018

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym

Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie

Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi

Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi

do pobrania po wypełnieniu formularza

Przeczytaj

Rural Poland 2014. Rural Development Report

Rural Poland 2014. Rural Development Report

Get “Rural Poland 2014. Rural Development Report” after filling the form

Przeczytaj

Zobacz więcej publikacji