RUSTIK

en

Podstawowe informacje o projekcie

Nagłówek

Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes (RUSTIK)

Podstawa

FDPA jest partnerem projektu pt. Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes (RUSTIK) w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa.

 

Koordynatorem projektu jest Institute for Rural Development Research (Niemcy).

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2026.

Głównym celem RUSTIK jest wspieranie podmiotów działających w społecznościach wiejskich oraz decydentów w kształtowaniu nowych strategii, inicjatyw i rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Projekt ma na celu rozwijanie metod, narzędzi i podejść, które są zorientowane na praktykę, gotowe do zastosowania i odzwierciedlające różne warunki ramowe i praktyki w całej Europie.

Konsorcjum składa się z 31 instytucji działających w 12 państwach europejskich.

Uczestnicy projektu RUSTIK będą realizować założenia projektu poprzez pogłębienie zrozumienia różnych funkcji obszarów wiejskich oraz ich potencjału rozwojowego i stojących przed nimi wyzwań (społeczno-ekonomicznych oraz związanych ze zmianami klimatu i rozwojem cyfryzacji).

FDPA wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (IGiPZ PAN)będzie aktywnie uczestniczyła w tworzeniu tzw. Living Lab na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach działań przygotowawczych w listopadzie br. odbyło się spotkanie przedstawicieli FDPA i InGiPZ z przedstawicielami powiatu szydłowieckiego i władz  Orońska, na którym omówiono możliwości współpracy.

Strona projektu:

Maintenance Page - RUSTIK (rustik-he.eu)

Funpage projektu:

(20+) RUSTIK | Facebook

 

 

 

LIVING LAB MAZOWIECKIE

Living Lab, jest częścią projektu Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes (RUSTIK) realizowanego w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa, dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Biorąc pod uwagę rosnące wyzwania społeczne i ekologiczne, projekt przewiduje analizę obecnych wymogów adaptacyjnych i wsparcie skutecznych procesów tworzenia polityki wiejskiej. Projekt przyczyni się do zaawansowanego zrozumienia różnych funkcjonalności i cech obszarów wiejskich, jak również potencjałów i wyzwań związanych z obszarami wiejskimi.

Główne cele projektu to:

- wypracowanie solidnych ram metodologicznych dla funkcjonalnych obszarów wiejskich

- dostarczenie różnych zintegrowanych typów i źródeł baz danych

- wypracowanie ulepszonych strategii i podejść do zarządzania dla decydentów z obszarów wiejskich i zainteresowanych stron, podnoszących wartość tych obszarów oraz określenie metod     oceny działywania na obszary wiejskie Projekt jest tworzony przez konsorcjum składające się z 31 instytucji działających w 12 państwach europejskich.

 

 Relacja z I spotkania LIVING LAB

Relacja z II spotkania LIVING LAB

Relacja ze spotkania z p. mgr Katarzyną Kerneder-Gubałą

Relacja z III spotkania LIVING LAB

Relacja z IV spotkania LIVING LAB

 

 

FDPA wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (IGiPZ PAN) są odpowiedzialni za tworzenie tzw. Living Lab na terenie województwa mazowieckiego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Prof. IGiPZ PAN, dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak – koordynator merytoryczny projektu

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 

Mail: eko@twarda.pan.pl; ewonia.korcelli@gmail.com

 

Karolina Witeska - Chmielewska

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Biuro w Warszawie

Tel. 784 013 951

Mail: k.witeska@fdpa.org.pl

 

Witold Makulski

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Kierownik biura terenowego w Radomiu

Tel. 690 911 630

 

Informacje dodatkowe:

Strona FDPA:www.fdpa.org.pl

Strona IGIZP: www.igipz.pan.pl

Strona projektu:MAINTENANCE PAGE - RUSTIK (RUSTIK-HE.EU)

Funpage projektu: (20+) RUSTIK | FACEBOOK