Konkurs filmowy „Dobre praktyki rolnicze, a ochrona wód”

en

Konkurs filmowy „Dobre praktyki rolnicze, a ochrona wód”

27.02.2023
1 minutę czytania

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych do udziału w konkursie pod nazwą „DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE, A OCHRONA WÓD”.

Konkurs rozpocznie się 1.03.2023 r. i zakończy się 28.04.2023 r.

Film musi być wykonany i zgłoszony do konkursu przez grupę uczniów liczącą 5 osób.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 28 kwietnia do godziny 14.00 przesłać lub dostarczyć na adres pocztowy Organizatora: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa”,  (liczy się data wpływu do Organizatora):

  • film na CD/DVD/PENDRIVE
  • wypełniony przez uczniów formularz zgłoszeniowy stanowiący, zawierający dane osób zgłaszających film do konkursu i recenzję filmu dokonaną przez nauczyciela przedmiotów rolniczych.
  • zgodę na opublikowanie filmu na stronie projektu oraz innej przestrzeni internetowej (strony szkół, portale społecznościowe itp.)  wraz z danymi uczestników konkursu,
  • w przypadku osób nieletnich niezbędne jest złożenie dodatkowych zgód dotyczących udziału w konkursie przez opiekunów prawnych.

Kategorie filmów:

I kategoria dobre praktyki rolnicze, które pozytywnie wpływają na:

  • ograniczenie zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych,
  • oszczędzanie wody w gospodarstwie rolnym,
  • wykorzystanie wód opadowych w gospodarstwie rolnym,
  • retencjonowanie wody w glebie i w krajobrazie rolniczym

II kategoria rolnictwo przyszłości – Jak zmieni się rolnictwo pod wpływem zmian klimatu?

III kategoria Konsument przyszłości – Jak globalne ocieplenie wpłynie na naszą świadomość konsumencką i jak to zmieni nasze nawyki żywieniowe?

 

Więcej informacji

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł