Ogłoszenia

Ogłoszenia

22.11.2016
4 minuty czytania

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelarsko-gastronomicznej nr 3/life/2021 - 07.09.2021

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3: Oświadczenie o potencjale doświadczeniu i spełnieniu warunków uczestnictwa

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku skazania

Załącznik nr 5: Wzór umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 15.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelarsko-gastronomicznej nr 2/life/2021 - 24.08.2021

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 06.09.2021 r.

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy z dn. 25.08.2021
(dodano do oświadczenia punkt o samodzielnym wykonywaniu zamówienia)

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3: Oświadczenie o potencjale doświadczeniu i spełnieniu warunków uczestnictwa

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku skazania

Załącznik nr 5: Wzór umowy

Wersje archiwalne:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelarsko-gastronomicznej nr 1/life/2021

Protokół z wyboru wykonawców z dn. 24.08.2021 r.

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3: Oświadczenie o potencjale doświadczeniu i spełnieniu warunków uczestnictwa

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku skazania

Załącznik nr 5: Wzór umowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKA EKSPERTÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIA 26.07.2021

FORMULARZ OFERTOWY
WZÓR UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BIO/2021 na wybór wykonawcy interaktywnej gry edukacyjnej - 18.06.2021

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 1.07.2021 r.

ZAŁĄCZNIk NR 1,2,3,4 - Formularz ofertowy- wersja z dn. 23.06.2021 (zmieniono na formularzu termin wykonania zamówienia z 60 dni na 90 dni zg. z zapytaniem ofertowy
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór umowy
ZAŁĄCZMIK NR 6 - Informacja dla oferenta/wykonawcy dot. danych osobowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2020 ROK

23.09.2019 Zapytanie ofertowe nr 2/BIORÓŻNORODNOŚĆ/2019 - druk i dystrybucja publikacji i tablic edukacyjnych

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 1.10.2019 r.

Informujemy o zmianie wprowadzonej w zapytaniu ofertowym w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia pkt.1: Założenia techniczne: format A4okładka 4+4 kreda 300 g mat 1+0+lakier wyb., 1+0 UV błysk, środek: 4+4 offset 170 g, lakier offset mat.

Powyższa zmiana została wprowadzona zarówno w regulaminie jaki i w formularzu oferty. Niniejsza zmiana nie wpływa na termin składania ofert.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Lista wysyłkowa publikacji i tablic
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz oferty
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie Wykonawcy dot. doświadczenia i spełniania warunków Zapytania
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania
ZAŁĄCZNIK NR 6 – Informacja dla oferenta/wykonawcy dot. danych osobowych

23.09.2019 Pytania i odpwoiedzi do zapytania

Wersje archiwalne:
20.09.2019 Zapytanie ofertowe nr 2/BIORÓŻNORODNOŚĆ/2019 - druk i dystrybucja publikacji i tablic edukacyjnych
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA ZA 2019 ROK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY TOWARU W POSTACI DWÓCH PUBLIKACJI

11.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KSOW/2019 - DOSTARCZENIE PUBLIKACJI

Załącznik nr 1 - Umowa

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Opis doświadczenia i Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 - RODO Informacja dla Wnioskodawcy

Protokół z otwarcia ofert z dn. 19.07.2019

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 19.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI HOTELARSKO - GASTRONOMICZNEJ

17.05.2019 - Zapytanie ofertowe nr 5/AZOT/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku...

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 28.05.2019

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 01.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI HOTELARSKO - GASTRONOMICZNEJ

26.03.2019 Zapytanie ofertowe nr 1/BIORÓŻNORODNOŚĆ/2019 - usługi hotelarsko-gastronomiczne

Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 03.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DRUKU MATERIAŁÓW INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH (TABLICE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE, ULOTKI)

Protokół z wyboru ofert

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/FDPA

Załącznik nr 1 – Lista dystrybucyjna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 - Umowa wzór

Załącznik nr 5 - Informacja dla oferenta/wykonawcy dot. danych osobowych

Załącznik nr 6 – Przykładowy materiał do opracowania projektów graficznych:

 Załącznik nr 7- Oświadczenie o posiadaniu powiązań

28.12.2018 Zapytanie ofertowe nr 4/AZOT/2018 - usługi hotelarsko-gastronomiczne

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW 07.01.2019

Załącznik nr 1 - Formularz oferowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. doświadczenia i spełniania warunków Zapytania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania  

PYTANIA I ODPOWIEDZI

07.12.2018 Zapytanie ofertowe nr 3/AZOT/2018 - usługi hotelarsko-gastronomiczne - wersja z dn. 13.12.2018

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW 17.12.2018

UWAGA: Zmiana treści zamówienia - ogłoszenie z dn. 13.12.2018

Zapytanie ofertowe nr 3/AZOT/2018 - usługi hotelarsko-gastronomiczne - wersja archiwalna z dn. 7.12.2018

Załącznik nr 1 - Formularz oferowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. doświadczenia i spełniania warunków Zapytania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania  

29.11.2018 Zapytanie ofertowe nr 2/film/azot

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW 10.12.2018

Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik  nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Umowa o produkcje filmu
Załącnzik nr 4 - RODO - Informacja dla wnioskodawcy 

29.11.2018 Zapytanie ofertowe nr 1/AZOT/2018 - usługi hotelarsko-gastronomiczne

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW 7.12.2018

Załącznik nr 1 - Formularz oferowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. doświadczenia i spełniania warunków Zapytania 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania  

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PAMIĘCI USB

28.10.2018 Zapytanie - pamięć USB

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DRUKU MATERIAŁÓW

03.10.2010 Zapytanie - materiały szkoleniowe

Archiwum ogłoszeń

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł