Precision and Smart Agriculture – the Present and the Future - a summary

en

Precision and Smart Agriculture – the Present and the Future - a summary

Autorzy:
Jacek Walczak
Bogdan Pomianek
Adam Ekielski
Jacek Skudlarski
Joanna Zeyland
Magdalena Hryhorowicz

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-63-8

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 19

Rodzaj materiału: Summary of the monograph

Opis