Biosafety and Biosecurity in Food Production – From Ethics to Economics - a summary

en

Biosafety and Biosecurity in Food Production – From Ethics to Economics - a summary

Autorzy:
Nina Dobrzyńska
Łukasz Komorowski
Łukasz Pietrzak
Brygida Adamek
Paweł Bereś
Konrad Dereń
Grzegorz Gorzała
Michał Grzbiela
Justyna Zwolińska
Robert Kupczyński

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-61-4

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 20

Rodzaj materiału: Summary of the monograph

Opis

  

Inne publikacje z 2023

Multimedialna wersja broszury "Gospodarka nawozowa a ochrona wód"

Materiał stanowi multimedialny skrót broszury "Gospodarka nawozowa a ochrona wód" z dynamicznymi przejściami między jej częściami.

Forma ta pozwala z łatwościa odnaleźć interesujące odbiorcę informacje, jednocześnie zachowując ich interesującą graficzną formę.

Przeglądaj