The Problems of Mountain Area Agricultural Development in the Face of the Challenges of the European Green Deal - a summary

en

The Problems of Mountain Area Agricultural Development in the Face of the Challenges of the European Green Deal - a summary

Autorzy:
Wojciech Krawczyk
Bogdan Pomianek
Wiesław Musiał
Kamila Musiał
Wojciech Sroka
Janusz Kilar

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-26-3

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 15

Rodzaj materiału: Summary of the monograph

Opis

.

Odbiorcy:
przedstawiciele samorządów lokalnych
przedstawiciele instytucji publicznych
przedstawiciele instytucji naukowych