Założenia projektu "Czym skorupka za młodu, tym na starość trąci"

en

Założenia projektu "Czym skorupka za młodu, tym na starość trąci"

01.01.2016
2 minuty czytania

Inicjatywa: „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci – wspólnie tworzymy naszą przyszłość”
Pomysłodawca: Dariusza Napiórkowskiego – przewodniczącego Rady Rodziców przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Strzale
Lokalizacja: Strzała, Zespół Oświatowo-Wychowawczy
Termin realizacji: 09/2015-07/2016

Opis napotkanego problemu: Z racji braku odpowiednich pojemników, które mogły być ustawione na terenie Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale segregacja śmieci była ograniczona. Uczniowie nie dostrzegali też potrzeby wykorzystania nawozu pochodzącego ze źródeł naturalnych i nie posiadali umiejętności tworzenia przydomowych kompostowników.

Miejsce na przyszkolny kompostownik

Miejsce na przyszkolny ogród

Działania:

  • zakup 4 zestawów pojemników do segregacji odpadów;
  • przygotowanie dla uczniów prelekcji w trakcie godzin wychowawczych i apelu okolicznościowego;
  • zorganizowanie spotkania informacyjnego z pracownikami szkoły podczas posiedzenia rady pedagogicznej;
  • przygotowanie na terenie szkoły miejsce na kompostownik o wymiarach 12×6 m oraz zapoznanie z jego obsługą społeczność lokalną – planowane jest wykorzystanie kompostownika w celu nawożenia ogródka i terenów zieleni;
  • wokół szkoły zostanie wykonany ogródek dydaktyczny z 250 szt. gatunków roślin jednorocznych, 50 szt. wieloletnich krzewów, które opatrzoną specjalnymi tabliczkami z nazwą rodzajową i gatunkiem;
  • zakup atlasów – kluczy do oznaczania roślin.

Rezultaty: Poprzez realizację inicjatywy możliwe będzie zmniejszenie ilości śmieci niesegregowanych o połowę. Zwiększy się też ilość pozyskanej makulatury. Dzięki ogródkowi dydaktycznemu w efektywny sposób prowadzony będzie cykliczny program ekologiczny mający na celu w praktyczny sposób poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Praktyczne uczestnictwo i obserwacja cykli przyrody w powstałym ogródku pozwolą uczniom zapoznać się ze zmianami w przyrodzie zachodzącymi w kolejnych porach roku i opiekę na tym ogródkiem. Jeśli od najmłodszych lat zostanie w dzieciach ukształtowana postawa radzenia sobie z odpadami poprzez kompostowanie, będzie mogło zaowocować to w przyszłości podobnymi zachowaniami w swoich gospodarstwach domowych.

 

"Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska” to projekt przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa gromadzący 20 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy, jakie zostały zidentyfikowane dotyczą województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego. Ich autorami są zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, szkół, instytucji, ale również osoby indywidulane. Każda z inicjatyw jest próbą rozwiązania lokalnego problemu związanego z ochroną środowiska naturalnego, która ma stanowić impuls oraz zainicjować kolejne działania służące trwałej ochronie przyrody i środowiska, kształtowania trwałych nawyków w tym zakresie.


Poprzedni artykuł Następny artykuł